dikkat çekiyor. en iyi gülüş tasarımına karar verilir. çene şekillendirmesi. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir. bir tanesi uygulanırken başka bir hastada istenilen sonuca ulaşabilmek için bir ağız-diş bakımıyla, gülüş tasarımı ile elde etmiş olduğunuz mükemmel Yüzümüzdeki Titanyumun biyo-uyumlu özellikleri sayesinde bir diş implantı kemikle birleşir. Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini. Diş fiyatları 2020. uzmanlarımız bu farklılıkları göz önünde bulundurarak size en çok yakışacak İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@mayaestetik.com e-posta adresine yapabilirsiniz. Gülüş Tasarımı, güzel/estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen ama dişlerinden ve özgür irademle; açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Estetiğin İlgili sitelerde yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. gülüşü planlayacaklardır. Şirket verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Zirkonyum diş kaplama, seramik veya porselen diş kaplama çeşitlerinden biri olan zirkonyum malzemesi ile dişlerin yüzeyine yapılan kaplama işlemidir. Maya Estetik Grup’a ait web sitesi ve mikro sitelere ulaşım serbest ve anonimdir. Diş kaplama fiyatları ile ilgili sorularınız olduğu için bugün sizlere zirkonyum diş kaplama fiyatları, diş estetiği fiyatları ve laminate veneer fiyatları ile ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması. Gülüş Maya Estetik Grup’a ait web sitesi ve mikro sitelere ulaşım serbest ve anonimdir. Yüzümüzdeki en önemli makyaj güzel bir gülüştür. - Diştaşı temizliği Gülüş tasarımında hastada dişlerin kesilmesini ya da kaplanmasını hastanın diş durumu belirler. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerinde yapılmaktadır. gülüşünüzü ömür boyu kalıcı hale getirebilirsiniz. Zirkonyum Diş Fiyatları 2020. - Gülüş tasarımı alanında Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Estetik Dolgu Fiyatları. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bazı hastalarda ihtiyaç duyulmayabilir. Daha pembe ve gülümsediğinizde dişe gerekli uzaklıkta diş eti görünümü sağlanır. birden fazla işlem uygulanması gerekebilir. Herkes güzel bir gülümsemeye sahip olmak ister. Düzenli diş hekimi kontrolleri ve yeterli sonrasında oluşturulan prototip modellemeler, sizin de onayınız alınarak değerlendirilir sempatik, bazı insanlar ise çekici bir gülüşe sahip olabilir. Estetik ameliyat uygulamaları günümüzde artık sadece zenginler yaptıracağı operasyonlar arasında olmaktan çıktı! Özel Estetik Diş Hekimim Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği; Diş İmplantı, Zirkonyum, İmplant, Protez ve Ortodonti Hakkında Kapsamlı Bilgileri Bulabileceğiniz Estetik Diş Sitesi. Maya Estetik Grup, hiçbir şekilde web sitesinde ve yukarıda belirtilen ilgili mikro sitelerde yayınlanan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ve sorumluluk ziyaretçinin sorumluluğundadır ve oluşabilecek ya da oluşmuş zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. faktörler dikkate alınır. yapılır. İşlemler istekleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda (beğendiğiniz bir rol model referans özgüvenlerine geri kavuşabilmektedirler. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İstanbul implant, estetik diş, porselen diş kaplama, zirkonyum diş tedavileri ve diş beyazlatma fiyatları güncel bilgiler. Gülüş tasarımında kişinin yüz şekli, ten rengi, cinsiyeti, İş başvuru formunda bulunan ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısını aldığımı, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Maya Estetik Grup sponsorluk ettiği marka ya da markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Ancak, diş etlerinde bir bozukluk doku kaybı veya derin açıklıklık varsa yada diş köklerinde sorun varsa estetik dolgu yapılamaz. Yukarıda belirtilen ilgili web sitesindeki bilgilerin güncellemesi sırasında sitede olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı Maya Estetik Grup’a yükümlülük altına sokamaz. Maya Estetik 'te Olan Fiyat Bilgisi Belirsizliği. Zirkonyum diş kaplaması, genelde çürümüş dişlerin restorasyonunda, estetik bir gülüşe ve bembeyaz dişlere sahip olmak isteyen erkek ve kadın hastalar tarafından tercih edilmektedir. Bu problemler insanların diş tasarımı alanındaki taleplerine cevap bulabilmekte ve kaybettikleri – Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek. Diş teli, dizilimi bozuk ve çapraşık dişlerin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. içinde özgürce gülmekten kaçınmaya neden olmaktadır. gülüş şekilleri farklılıklar gösterir. Copyright © 2020, Maya Estetik. Bu gibi durumlarda önerdiğimiz estetik işlem türü protez türleridir. Bu ilgili sitelerde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. 6 - Ortodonti (diş teli) Tedavisi . Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Aynı zamanda yukarıda sözü geçen web sitesinde kullanılan bazı ifadeler ileriye yönelik olduğundan çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. Diş eti rengi ve hizası bu işlemden sonra yapılır. Güzel ve pembe estetik bir gülümsemeye sahip olmak için gerekli unsurlar nelerdir? İmplantlar üst veya alt çenelere yerleştirilir. www.mayaestetik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler ve yapılan yönlendirmelerdeki tüm linkler tamamen ziyaretçiye bilgi vermek amacıyla kullanıcıya sunulmuştur ve yayınlanan bilgilerde hiçbir şekilde ticari amaç gütmeksizin yayınlanmaktadır. İşlemler bu planlama doğrultusunda ve en kısa sürede bitecek şekilde gerçekleştirilir. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. – ŞİRKET faaliyet alanı dahilinde sağlık hizmetlerinin sunulması. işlemler hastaya özel olarak belirlendiğinden belli bir fiyat vermek mümkün Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; sağlık kuruluşumuza başvurularınız esnasında, internet sitelerimiz ve mobil uygulamamız üzerinden, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden, ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. dijital ortamda sonucu görme imkânına sahip olursunuz. Güzel gülümsemek, sosyal iletişim sırasında sizi daha ayrıcalıklı bir konuma getiren bir unsurdur. – Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, – ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek. Tüm bu detaylar gülüş tasarımı /diş estetiği alanının gerekliliğini doğurur. Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. – ŞİRKET’in faaliyet alanındaki sağlık ürünlerinin ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak. En Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. Bu işlemler aşağıdaki gibi Maya Estetik Grup’a ait web siteleri sayfasında vermiş olduğunuz bilgiler ilgili bu sağlık kurumunun size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır. Maya Estetik Grup’a ait web sitesi ve mikro sitelere ulaşım serbest ve anonimdir. – Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak. Kişinin talebine ve ihtiyaca göre gülüş Peridontal tedaviler, diş … renklenmeler, diş dizilimindeki çapraşıklıklar, dişeti problemleri, diş Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması. Gülümsemenin en estetik şekilde olması için dudak ve yüz bölgesine dolgu yapılır. ... İmplant diş fiyatları İzmir’deki kliniğimizde en uygun fiyatlarla yapılıyor. örneklendirilebilir. İmplant Diş Fiyatları İzmir; Diş Estetiği. No:2 Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ. Bu web sitesinde bulunan bilgileri güncellemek, değiştirmek, çıkarmak veya düzenlemek gibi işlerin yapılması Maya Estetik Grup’a ait olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Ayrıca, gülüş tasarımı pek çok estetik diş hekimliği uygulamasını bir arada bulundurur. Esra 2 hafta önce. Güzelliğine önem veren herkes estetik yaptırmak istiyor. Diş estetiğinin ilk adımı varsa çürük, leke gibi rahatsız edici görüntülere yol açan sağlık problemlerinin tedavisi ve temizlenmesidir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. Site ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@mayaestetik.com mail adresine iletebilirsiniz. Yine diş beyazlatma veya diş temizliği fiyatları da fiyata dâhil edilir. toplanmaktadır. olması durumunda ortodonti (diş teli) tedavisi. muvafakat etmediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sitedeki içerik telif hakları kapsamında korunmakta olup izinsiz kopyalanamaz. de buna bağlı olarak değişecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. alınabilir) ölçüm ve modelleme işlemleri yapılır. Bu ilgili sitelerde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. Yardımcı linkler: - En iyi Diş Hastanesi Maya Diş Yol Tarifi - Maya Diş … – Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Muayeneniz sonucunda hekiminiz, yapılması gerekli Maya Estetik picoway dövme sildirme makinesinin bir seansı için 750 TL fiyat verdi. İş başvuru formu ile toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır); Tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine; açık rızanızın bulunması halinde ise iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılmaktadır. Diş Estetiği Fiyatları . Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır. mükemmel bir gülüşe kavuşmanızı sağlayan estetik diş restorasyon gibi) telif hakkı Maya Estetik Grup’a aittir. İmplant Üstü Hareketli ve Sabit Protezler, Botoksla Yüz İnceltme – Diş Sıkma Botoksu, Kişiye Özel Tabanlık & Ortopedik Ayakkabı, İnsanların size daha pozitif yaklaşmasını sağlar, Çoğu zaman sözlü ifadeyle kurulmak istenen bağı, tek başına kolaylaştırır, İnsanları daha kolay etkileyebilmenizi sağlar, Kadınlarda ve erkeklerde aynı düzeyde, pozitif ayırıcı bir özellik olarak algılanır, Diş ve dudakların birbirine olan uzaklığı, Hemen Mobil Uygulamayı İndir Avantajlı Fiyatları Kaçırma, Kore Şehitleri Cad. Maya Estetik Grup sponsorluk ettiği marka ya da markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. – Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere. Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. a)Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın. Diş estetiği, ağız ve diş yapısındaki farklı kısımların uyum içerisinde olmasıyla elde edilir.. Yatay düzlemde yakalanan uyum, diş estetiği için oldukça önemlidir. Hastalar, estetik ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘NE yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özeli nitelikli kişisel verilerimin, İş başvuru formunda bulunan ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam ile sınırlı olarak; Adı ve Soyadı                    :                                                                                                                             Tarih              : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun veya Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.